-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Δεσκάτη, Δεσκάτη, Γρεβενά

  2462031227

Δεσκάτη

-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη