-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Νέα Ιωνία, Μαγνησία, 38445

  2421085732

-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη