ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ-BANISKO

ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ-BANISKO

Ξενοδοχείο

Γ Σ/βρίου, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο, 71414

  2810261469

Ηράκλειο [Δήμος]

ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ-BANISKO
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη