-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΙΤΩΝ

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΙΤΩΝ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Διποταμιά, Ακρίτες, Καστοριά, 52058

  2467091342

Ακρίτες

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΙΤΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη