-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Νέα Καρυά, Χρυσούπολη, Καβάλα, 64200

  2591061297

Χρυσούπολη

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη