-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Μεσσήνη, Μεσσηνία

2722023661