-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαγνωστικά Κέντρα

Αμυγδαλιές, Αίγιο, Αχαϊα

  2691061501

-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη