Εικόνα - ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ - 11888giaola

ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αποβλήτων και λυμάτων διαχείριση

ΒΙΠΕ Πατρών, Οικοδομικό Τετράγωνο 16, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα, 25018

 6986907722 / 2610647352

  2610647352

  http://www.achaikhscrap.gr/

Πάτρα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Η εταιρεία ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης & εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καθώς και στη συλλογή,μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων και μη αποβλήτων και έχει έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, οικοδομικό τετράγωνο 16. Η ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας σε πανελλαδική κλίμακα, καθώς επίσης και προσωρινής αποθήκευσης με εγγραφή στα μητρώα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.