ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ιατρός

ΒΙΛΑ ΡΙΤΖ, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 55535

  2310344636

Πυλαία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη