ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ

Εργοληψίες Αρδευτικών Εγκαταστάσεων

ΤΟΥΜΠΑ, Εμμανουήλ Παππάς, Σέρρες, 62048

  2321071985 / 2321021888

αντλητικά

Εμμανουήλ Παππάς

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Πομώνες