-Αναστασόπουλος Νικόλαος

-Αναστασόπουλος Νικόλαος

Κέντρα Διασκεδάσεως

Βασιλίσσης Σοφίας 13, Νέα Ιωνία, Μαγνησία

  2421060853

Νέα Ιωνία

-Αναστασόπουλος Νικόλαος
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη