-ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

-ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Κρεοπωλεία

Παπά Μπασιά Παναγή 5, Παλική, Κεφαλληνία

  2671091349

Παλική

-ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη