ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ

Μαρμαρογλύπτης

Αλαμαναίϊκα, Κάρυστος, Εύβοια, 34001

  2224022111