-ΑΦΟΙ Κ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΕ ΟΤ 42 &

-ΑΦΟΙ Κ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΕ ΟΤ 42 &

Μηχανουργεία&Ηλεκτρομηχανουργεία

Τ.Θ. 1935, Θεσσαλονίκη

  2310517182

-ΑΦΟΙ Κ ΦΡΑΝΤΖΗ ΟΕ ΟΤ 42 &
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη