ΑΦΥΤΙΣ-ΑΦΥΤΙΣ AFYTIS HOTEL

ΑΦΥΤΙΣ-ΑΦΥΤΙΣ AFYTIS HOTEL

Ξενοδοχείο

ΑΦΥΤΟΣ, Κασσάνδρα, Χαλκιδική

  2374091233

Κασσάνδρα

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Βοεβόδας Γεώργ.