-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Περιφερειακή Οδός Άρτας & Βενιζέλου Ελευθερίου, Άρτα [Δήμος], Άρτα, 47100

  2681072623

Άρτα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη