-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ

-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Κανάρη 12, Έβρος, 68100

  2551031967

  2551038450

-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη