ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α ΚΙΣΚΙΝΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α ΚΙΣΚΙΝΗΣ

Τεχνικός Συντήρησης

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη

  2310539851

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α ΚΙΣΚΙΝΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη