-Βαρδαούλλης Πέτρος Β.

-Βαρδαούλλης Πέτρος Β.

Κέντρα Διασκεδάσεως

Στεφάνου Καζούλη 4, Ρόδος [Δήμος], Δωδεκάνησα, 85100

  2241024878

Ρόδος [Δήμος]

-Βαρδαούλλης Πέτρος Β.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη