ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Σ ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Σ ΟΕ-ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Σ ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Σ ΟΕ-ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ

Μεταλλικές Κατασκευές

ΛΑΖΑΡΕΤΟ, Ερμούπολη [Δήμος], Κυκλάδες

  2281080830

Περιγραφή

Σιδηρικά