-Βασδέκης Κωνσταντίνος Ι.

-Βασδέκης Κωνσταντίνος Ι.

Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

Κερασιά, Μαγνησία, 38500

  2428073296

-Βασδέκης Κωνσταντίνος Ι.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη