-Βασιλειάδης Σπυρίδων Η.

-Βασιλειάδης Σπυρίδων Η.

Κέντρα Διασκεδάσεως

Φιλίππου 4, Πέλλα, 58200

  2381022753

-Βασιλειάδης Σπυρίδων Η.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη