ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΤΣΟΝΤΟΥ Γ. 27-29, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη

  2310523661

Αμπελόκηποι

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη