ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΟΥΡΗ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

ΝΑΟΥΣΑ, Πάρος, Κυκλάδες, 84401

 6973986308 / 2284051511 / 2284051548

  www.hassourivasso.com

Πάρος

Δες στο Χάρτη