ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗΣ

Τρόφιμα

Προσοτσάνη, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, Προσοτσάνη, Δράμα, 66200

  2522022113

Προσοτσάνη

Περιγραφή

Αρτοπωλείο