ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες

Αίαντος 2, Καβάλα [Δήμος], Καβάλα

 6937019158 / 2510211561 / 2510211560

  deometriki.gr

Καβάλα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Η ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕ εκπονεί μελέτες στους τομείς της χωροταξίας, πολεοδομίας, κτηματολογίου καθώς και συγκοινωνιακές, υδραυλικές τοπογραφικές μελέτες. Οι δράσεις μας αφορά τόσο τον Δημόσιο τομέα όσο και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.