-Δάλλας Παναγιώτης Ν.

-Δάλλας Παναγιώτης Ν.

Τρόφιμα

Καλύβια, Σκύδρα, Πέλλα, 58500

  2381061511

Σκύδρα

-Δάλλας Παναγιώτης Ν.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη