ΔΕΛΤΑ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΔΕΛΤΑ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Πετρελαιοειδή - Εταιρίες και Διυλιστήρια

ΛΗΤΗ, Μυγδονιά, Θεσσαλονίκη, 56403

  2394072021 / 2394020290

  2394020294

  www.deltaoil.gr

Μυγδονιά

Δες στο Χάρτη