ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ

Ιχθυοπωλείο

Μενεξέ 2, Θεσσαλονίκη

  2310272597

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη