ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Δικηγόρος

ΦΡΑΓΚΩΝ 13, Θεσσαλονίκη

  2310539758

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη