ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

Σκυρόδεμα, Παραγωγή και Μεταφορά

ΠΛΑΚΑ, Λιτόχωρο, Πιερία, 60200

 6948042914 / 2352022292

  2352022272