ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ακράτα, Ακράτα, Αχαϊα, 25006

  2696360200

Ακράτα

Δες στο Χάρτη