-ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

-ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Πολύκαστρο, Πολύκαστρο, Κιλκίς

  2343025106

Πολύκαστρο

-ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη