-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Λιδορίκι, Λιδορίκι, Φωκίδα, 33053

  2266350123

Λιδορίκι

Δες στο Χάρτη