-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Λιδορίκι, Λιδορίκι, Φωκίδα, 33053

  2266350117

Λιδορίκι

Δες στο Χάρτη