-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Λιδορίκι, Λιδορίκι, Φωκίδα, 33053

  2266350124

Λιδορίκι

Δες στο Χάρτη