-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Λιδορίκι, Λιδορίκι, Φωκίδα, 33053

  2266350114

Λιδορίκι

Δες στον Χάρτη