-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Λιδορίκι, Λιδορίκι, Φωκίδα, 33053

  2266350115

Λιδορίκι

Δες στο Χάρτη