-ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Αριδαία, Αριδαία, Πέλλα, 58400

  2384041908

Αριδαία

-ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη