-ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ευρωπού, Κιλκίς

  2343350611

Ευρωπού

Δες στον Χάρτη