-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Καλαμάτα [Δήμος], Μεσσηνία

  2721360881

  2721360800

Καλαμάτα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη