-ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

-ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Εντός Πρώην Δημοτικού Καταστήματος, Μαρμάρι, Εύβοια

  2224350310

Μαρμάρι

Δες στο Χάρτη