-ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

-ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Εντός Πρώην Δημοτικού Καταστήματος, Μαρμάρι, Εύβοια

  2224350320

Μαρμάρι

Δες στον Χάρτη