-ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Κορισσίες, Κέρκυρα

  2662360400

  2662360417

Κορισσίες

Δες στο Χάρτη