-ΔΗΜΟΣ ΚΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΚΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Κέφαλος Κω, Ηρακλείδες, Δωδεκάνησα, 85301

  2242072197

Ηρακλείδες

-ΔΗΜΟΣ ΚΩ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη