-ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

-ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Παρθένι, Ταμίνες, Εύβοια, 34500

  2223081942

Ταμίνες

-ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη