-ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

-ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Αγία Παρασκευή Λέσβου, Αγία Παρασκευή, Λέσβος, 81102

  2253350507

Αγία Παρασκευή

Δες στον Χάρτη