-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Μεσσαπίες, Εύβοια

  2228350214

Μεσσαπίες

Δες στο Χάρτη