-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Παραπόταμος, Θεσπρωτία, 46100

  2665361409

-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη