-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Παρακάλαμος, ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, Άνω Καλαμάς, Ιωάννινα, 44004

  2653031307

  2653031993

Άνω Καλαμάς

Δες στο Χάρτη